මෙම වැඩසටහන මඟින් කාන්තාවන් ඉලක්ක කොට ගත් ආර්ථික අවස්ථා වෙත ප්‍රමුඛස්ථානය ලබා දෙනු ලැබේ.

සංචාරක ක්ෂේත්‍රයේ පවතින කුසලතා හිඟය අවම කරලීමට මෙන්ම ස්වයං රැකියා අවස්ථා ඉහළ නැංවීමට ද වෘත්තිය අධ්‍යාපනය හා පුහුණුව වෙත ප්‍රවේශ වනු පිණිස මෙ මඟින් සහාය ලබා දෙයි .

කාන්තාවන්ගේ තාක්ෂණික කුසලතා සහ කළමනාකරණ ධාරිතාව ඉහල නැංවීම මඟින් ඔවුන්ට නව ජීවනෝපාය අවස්ථා වෙත ප්‍රවේශ විය හැකි අතර සිය ආදායම වැඩි දියුණු කර ගැනීමට මෙන්ම සිය කුටුම්භයන් හි ජීවන මට්ටම උසස් කර ගැනීමට ද ඔවුන්ට හැකියාව ලැබේ. මෙම වැඩසටහන පුරාවටම කාන්තා අන්තර්ග්‍රහණය සහිත සංවර්ධනයක් පිළිබඳ දැනුවත්භාවය ලබාදීම ඕස්ට්‍රේලියාවේ ස්ත්‍රී පුරුෂ සමානාත්මතාවය හා කාන්තාවන් සවිබල ගැන්වීමේ උපායමාර්ග ක්‍රමවේදය මඟින් සිදු කෙරේ.

කාන්තාවන් හා රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය අඛණ්ඩ ලෙස වර්ධනය වෙමින් පැවතියද ශ්‍රම බලකාය සඳහා කාන්තා දායකත්වය 2010 වසරේදී 41% වුවද 2016 වසරේදී 36% දක්වා පහත බැස ඇති බවට ලෝක බැංකු වාර්තා පෙන්නුම් කරයි. කුඩා පරිමාණ ව්‍යාපාර හා මහා පරිමාණ ව්‍යාපාර වල කාන්තා දායකත්වය පිළිවෙලින් 8% හා 5% ක් පමණි.

ත්‍රිකුණාමලය හා මඩකලපු ප්‍රදේශවල, වැටුප් ලබන රැකියාවල නියුතු පුද්ගලයන් ගෙන් 20% කාන්තාවන් වේ. පොළොන්නරුව අම්පාර ප්‍රදේශවල වැටුප් ලබන පුද්ගලයින්ගෙන් කාන්තාවන්ට හිමි ප්‍රතිශතය 14% ටත් අඩුය. බොහෝවිට කාන්තාවන් සේවයට බඳවා ගනු ලබන්නේ අනියම් පදනමෙන් වන අතර, එබැවින් ඔවුන්ගේ රැකියා අනාරක්ෂිතභාවය ඉහළ මට්ටමක පවතී.

“අන්තර්කරණීය වර්ධනයක් උදෙසා කුසලතා” වැඩසටහන මඟින් ක්‍රියාත්මක කරන ලද පර්යේෂණ මඟින් පෙන්වා දෙනු ලබන අන්දමට මෙම වැඩසටහනට අදාල දිස්ත්‍රික්කවල ව්‍යාපාර හිමිකරුවන් ගෙන් 35% – 51% ක පිරිසක් කාන්තාවන් හට වැඩි රැකියා අවස්ථා ප්‍රමාණයක් ලබා දීමට ඉදිරිපත් වනු ඇත. කෙසේ වෙතත්, කාන්තා රැකියා නියුක්තිය විසින් සමාජයේ සංස්කෘතිකමය ආකල්ප කෙරෙහි අභියෝගයක් එල්ල කරනු ලබයි. එමෙන්ම සංචාරක ක්ෂේත්‍රය තුළ පවතින රැකියා තරුණ කාන්තාවන් සඳහා සුදුසු නොවන බවට ඔවුන්ගේ පවුල්වල ආකල්පයක් පවතින අතර, කාන්තාවන් හට සංචාරක ක්ෂේත්‍රය තුළ පවතින නම්‍යශීලී නොවන රැකියා වාතාවරණය පිළිබඳව ද මෙම පර්යේෂණ මඟින් අනාවරණය කර ගන්නා ලදී.

කාන්තාවන්ගේ ආර්ථික සංවර්ධනයට සහාය වීම

“අන්තර්කරණීය වර්ධනයක් උදෙසා කුසලතා” වැඩසටහන මඟින් වැඩසටහන පුරාවටම කාන්තා දායකත්වය දිරිමත් කරනු ලැබේ.

කාන්තාවන්ට කුසලතා සංවර්ධනය ලබාදීමට හැකියාව ඇති පුහුණු කරුවන්ගේ පදනම පුළුල් කිරීමට මෙම වැඩසටහන මඟින් උත්සාහ කෙරේ. කුසලතා සංවර්ධන අරමුදල මඟින් නිර්මාණය කරනු ලබන නව කුසලතා වැඩසටහන් එක් එක් ක්ෂේත්‍රයට අදාළ වන පරිදි සුවිශේෂීකරණය කරන ලද වැඩ සටහන් වේ. සම්ප්‍රදායික තාක්ෂණික සහ වෘත්තිය අධ්‍යාපන හා පුහුණු වැඩසටහන් සඳහා සඳහා සහභාගී විය නොහැකි ( කාන්තා මූලික පවුල් වැනි) වඩාත් අවාසිදායක තත්වයන්හි සිටින කාන්තාවන්ට පවා පුහුණු අවස්ථාවන් වලට ප්‍රවේශ විය හැකි වීම මෙ මඟින් තහවුරු කරනු ලැබේ.

සංචාරක ක්ෂේත්‍රයේ හා ඒ ආශ්‍රිත කර්මාන්තවල බාධක ඉවත් කිරීමේ අරමුණෙන් “අන්තර්කරණීය වර්ධනයක් උදෙසා කුසලතා” සංවිධානය, කාන්තා සංගම්, රජයේ දෙපාර්තමේන්තු සහ පෞද්ගලික අංශය සමඟ එක්ව කටයුතු කරයි.

සංචාරක ක්ෂේත්‍රය සමඟ ඉතා සමීප සහයෝගීතාවයකින් යුතුව කටයුතු කිරීම මඟින් , මෙම සංවිධානය විසින් පිරිනමනු ලබන කුසලතා සංවර්ධන පුහුණු කාලීන ආර්ථික ඉල්ලුමට අනුගත වන බව තහවුරු කෙර්. කාන්තාවන්ට කුඩා පරිමාණ ව්‍යාපාර ආරම්භ කිරීමටත් ස්වයං රැකියා අවස්ථා සොයා ගැනීමටත් සහාය විය හැකි පෞද්ගලික අංශයේ උපදේශකවරුන් හා පුහුණු කරන්නන් මෙම වැඩසටහනට සහ සම්බන්ධ වී කටයුතු කරයි

අප සමඟ එක් වන්න

සංචාරක ක්ෂේත්‍රයට ඇතුළු වන කාන්තාවන්ට සහාය ලබා දිය හැකි, ස්ත්‍රී පුරුෂ අන්තර්කරණීය පුහුණු වැඩසටහන් සහ ක්‍රමවේද පිළිබඳ නව්‍යකරණ අදහස් ඇති සංවිධාන වලට කුසලතා සංවර්ධන අරමුදලට අයදුම් කිරීම සිදු කළ හැක. අම්පාර, මඩකලපුව, පොලොන්නරුව හා ත්‍රිකුණාමලය ප්‍රදේශවල සිටින, සංචාරක ක්ෂේත්‍රයේ රැකියාවන් සඳහා උනන්දුවක් දක්වන කාන්තාවන් හා තරුණ කොටස් හට enquiries@inclusivegrowth.com.lk හරහා අප සමඟ සම්බන්ධ විය හැක.