சுப்ரீம் செப் சமையல் கலைஞர்களுக்கிடையிலான போட்டி

கிழக்கு மாகாணத்தில் சுற்றுலா, விருந்தோம்பல் துறையை ஊக்குவிக்கும் முகமாக, சுப்ரீம் செப் சமையல் கலைஞர்களுக்கிடையிலான போட்டியின் ஆரம்ப நிகழ்வு அண்மையில் மட்டக்களப்பு கல்லடியில் நடைபெற்றது.

Read More

Empowering Sri Lanka’s youth – through Supreme Chef

Aimed at empowering Sri Lanka’s youth through skills development and showcasing signature dishes from emerging tourism destinations, Supreme Chef is a new reality Television Show

Read More

Launch of Supreme Chef 1st Episode

கிழக்கு மாகாணத்தில் சுற்றுலா மற்றும் விருந்தோம்பல் துறையை ஊக்குவிக்கும் முகமாக சுப்ரீம் செப் சமையல் கலைஞர்களுக்கிடையிலான போட்டியின் ஆரம்ப நிகழ்வு சனிக்கிழமை (01) மாலை மட்டக்களப்பு கல்லடியில் நடைபெற்றது.

Read More

Supreme Chef launch in 4 Districts

The Culinary Adventure “Supreme Chef” has been launched in the Eastern and Polonnaruwa districts. The program gives equal opportunities for men, women and persons with

Read More