“අන්තර්කරණීය වර්ධනයක් උදෙසා කුසලතා” වැඩසටහන

“අන්තර්කරණීය වර්ධනයක් උදෙසා කුසලතා” වැඩසටහන මඟින් ශ්‍රී ලංකාවේ අම්පාර,මඩකළපුව, පොලොන්නරුව හා ත්‍රිකුණාමලය යන දිස්ත්‍රික්ක වල තිරසාර රැකියා උත්පාදනය හා ව්‍යාපාර සංවර්ධනය සඳහා සහයෝගය ලබා දේ. මෙම වැඩසටහන මඟින් නව සංචාරක ව්‍යාපාර ආරම්භ කිරීමටත් දැනට පවතින ව්‍යාපාරික අවස්ථා වැඩිදියුණු කර ගැනීමටත් ඉලක්ක ගත හා නම්‍යශීලී සංවර්ධන පුහුණු ලබාදීම තුළින් ග්‍රාමීය ප්‍රජාවන් හට සහය ලබා දේ.

ආහාර පාන සැපයුම්කරුවන්, චාරිකා, විනෝදාස්වාද සහ සංස්කෘතික උරුමයන් ආශ්‍රිත ක්‍රියාකාරකම්, ජාතික වනෝද්‍යාන මෙන්ම සෞඛ්‍ය හා රූපලාවන්‍ය සේවා යන අංශයන්ගෙන් යුතු සංචාරක කර්මාන්තයේ අගය දාමය පුරාවටම කුසලතා සංවර්ධනය කිරීම මෙම වැඩසටහන  මඟින්  දිරිගන්වනු ලැබේ. වර්ධනය වෙමින් පවතින වන සංචාරක වෙළෙඳපොළේ පවතින අවශ්‍යතා වඩා හොඳින් සපුරාලීමට පුද්ගලයින්ට හා ව්‍යාපාර වලට හැකියාව ලබා දීම සංචාරක සංවර්ධන කුසලතා තක්සේරුකරණය  මඟින්  සිදු කෙරේ.

“අන්තර්කරණීය  වර්ධනයක්  උදෙසා කුසලතා සංවර්ධනය” වැඩසටහන  මඟින්  විශේෂයෙන්ම අවිධිමත් අංශය තුළ රැකියාවෙහි නියුතු, දරිද්‍රතාවයෙන් පෙළෙන ජන කොටස් උදෙසා රැකියා අවස්ථා නිර්මාණය කිරීම සඳහා පහසුකම් සැලසීම  සිදු කරයි

ආබාධිත කාන්තාවන්ට හා පුද්ගලයින්ට වෘත්තීය හා තාක්ෂණික පුහුණුව ලබාදීම කෙරෙහි මෙම ව්‍යාපෘතියේ අවධානය යොමු කිරීම  මඟින්  එවැනි කණ්ඩායම් වලට රැකියා අවස්ථා ලබා ගැනීමට හෝ සිය රැකියා වැඩිදියුණු කරගැනීමට සහයෝගය ලබා  දීම තහවුරු කෙරේ.

වර්ධනය වෙමින් පවතින සංචාරක කර්මාන්තය තුළ රැකියාලාභීන්, නිෂ්පාදකයින් සහ ව්‍යාපාරිකයින් වශයෙන් ප්‍රතිලාභ ලබාගැනීමට දරිද්‍රතාවයෙන් පෙළෙන පුද්ගලයින් හා කාන්තාවන් වැඩි සංඛ්‍යාවකට අවස්ථාව ලබාදීම මෙම  “අන්තර්කරණීය  වර්ධනයක්  උදෙසා කුසලතා සංවර්ධනය” වැඩසටහන  මඟින්  සිදු කෙරේ

සංචාරක කර්මාන්තය අරමුණු කර ගැනීමට හේතුව

සංචාරක කර්මාන්තය යනු දැනටමත් ශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකයට විශාල දායකත්වයක් ලබාදෙන අංශයකි. 2010 වසරේ දී ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණි සංචාරකයින් සංඛ්‍යාව 654,476 ක් වූ අතර 2016 වසරේ දී එය මිලියන 2 ක් (205,832 ) පමණ වර්ධනය විය 1. විශේෂයෙන්ම ඉහළ සංස්කෘතික වටිනාකමකින් මෙන්ම දිවයිනේ සුන්දරතම වෙරළ තීරයන්ගෙන් සමන්විත ශ්‍රී ලංකාවේ නැගෙනහිර හා උතුරු මැද පළාත් වල මින් ඉදිරියටත් ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික වර්ධනය ඉහළ නැංවීමේ විභවතාවක් පෙන්නුම් කරයි. සිවිල් යුද්ධය පැතිර යාමට පෙරාතුව නැගෙනහිර වෙරළ තීරය ඉතා ජනප්‍රිය සංචාරක ආකර්ෂණයක් විය. සංචාරක සංවර්ධනය මඟින් රැකියා උත්පාදනය, විදේශ විනිමය, අදායම් ධාරිතාව, ආංශික සබඳතා සහ පුළුල් ලෙස ප්‍රාදේශීය හා ග්‍රාමීය සංවර්ධනය ඉහළ නැංවීම සඳහා දායකත්වය ලබා දේ. සංචාරක කර්මාන්තය යනු සාමය, සංවර්ධනය හා සංහිඳියාව වර්ධනය කරවන උත්ප්‍රේරකයකි.

(1) ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය, වාර්ෂික සංඛ්‍යාලේඛන දත්ත වාර්තාව, 2016

 

වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම

පෞද්ගලික අංශය විසින් මෙහෙයවනු ලබන අන්තර්කරණීය ආර්ථික සංවර්ධනයක් උදෙසා දරිද්‍රතාවය අවම කිරීමට මෙම ‍ “අන්තර්කරණීය වර්ධනයක් උදෙසා කුසලතා” වැඩසටහන කටයුතු කරමින් සිටී. ඕස්ට්‍රේලියානු රජයේ දුප්පතුන් උදෙසා ආර්ථික අවස්ථා නිර්මාණය කිරීමේ වැඩසටහනෙහි කොටසක් ලෙස මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක වේ.

මෙම “අන්තර්කරණීය වර්ධනයක් උදෙසා කුසලතා” වැඩසටහන ඕස්ට්‍රේලියානු රජය විසින් ශ්‍රී ලංකා රජයේ ජාතික ප්‍රතිපත්ති, ආර්ථික කටයුතු, නැවත පදිංචි කිරීමේ හා පුනරුත්ථාපනල උතුරු පළාත් සංවර්ධන වෘත්තීය පුහුණු හා නිපුණතා සංවර්ධන හා යෞවන කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍යංශයේ පාර්ශ්විකත්වයෙන් යුතුව ආරම්භ කරන ලද වැඩසටහනකි. මෙහි ප්‍රධාන අංගයක් වන්නේ කුසලතා සංවර්ධන අරමුදලයි. මෙම වැඩසටහන කළමනාකරණය කිරීම හා ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ඕස්ට්‍රේලියානු විදේශ හා වෙළඳ කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව විසින් scope global ආයතනය පත්කරන ලදී.

“අන්තර්කරණීය වර්ධනයක් උදෙසා කුසලතා” වැඩසටහන සාක්ෂි මත පදනම් වූ ප්‍රායෝගික වැඩසටහනක් වන අතර අධීක්ෂණ හා සමාලෝචන ප්‍රතිඵල මත පදනම් වෙමින් කාලානුරූපව වෙනස් වෙමින් ක්‍රියාත්මක වේ.