සැමට අන්තර්කරණය

ආර්ථික ක්‍රියාකාරකම් සඳහා ආබාධ සහිත පුද්ගලයින්ගේ දායකත්වය වැඩි දියුණු කිරීමේ ඕස්ට්‍රේලියානු රජයේ අරමුණ සහතික කරන්නා වූ 2015 – 202 කාල සීමාව සඳහා වන “සැමට සංවර්ධනය” ක්‍රමෝපාය මඟින් “අන්තර්කරණීය වර්ධනයක් උදෙසා කුසලතා” වැඩසටහන සඳහා මාර්ගෝපදේශනය ලබා දේ. ජීවනෝපාය වැඩිදියුණු කිරීම, ජීවන මට්ටම් ඉහළ නැංවීම හා රැකියා සුරක්ෂිත භාවය ඇති කිරීම සඳහා ප්‍රධාන මූලෝපායක් ලෙස ආබාධ සහිත පුද්ගලයින්ට කුසලතා පුහුණුව ලබාදීම මෙම ක්‍රමවේදය මඟින් හඳුනා ගනු ලැබේ.

ආබාධිකත්වය හා රැකියා අවස්ථා

ආබාධිකත්වය පිළිබඳ ලෝක වාර්තාව පෙන්වා දෙනු ලබනබ අන්දමට ශ්‍රී ලංකා ජනගහනයෙන් 12.9% ක් ආබාධිත තත්ත්වයෙන් පෙළෙනු ලැබේ. කෙසේ වෙතත් මෙහි සත්‍ය ප්‍රතිශතය විශේෂයෙන්ම උතුරු, උතුරුමැද හා නැගෙනහිර පළාත්වල ඉහළ අගයක් ගන්නා බව පොදුවේ පිළිගන්නා කරුණකි. ආබාධිත තත්ත්වයන්ගෙන් පෙළෙන පුද්ගලයින් දරිද්‍රතාවයෙන් පීඩා විඳීමේ වැඩි හැකියාවක් පෙන්වන අතර අධ්‍යාපනය, කුසලතා සංවර්ධන සේවා සහ රැකියා අවස්ථා සඳහා ඔවුන්ට පවතින්නේ සීමිත ප්‍රවේශයකි

මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක වන දිස්ත්‍රික්කයන්හි සිදුකරන ලද සමීක්ෂණයකින් හෙළිදරව් වූයේ එහි ශ්‍රම බලකාය තුළ ආබාධ සහිත පුද්ගලයින්ගේ දායකත්වය 1% ටත් වඩා අඩු ප්‍රතිශතයක් බවය. ආබාධිත කාන්තාවන් ශ්‍රම බලකාය සඳහා දක්වනු ලබන දායකත්වය 0.2% ටත් අඩු ය. මෙම පරීක්ෂණ මඟින් තවදුරටත් අනාවරණය කරගනු ලැබුවේ මෙම දිස්ත්‍රික්ක හතර තුළ පවත්වනු ලබන සංචාරක කර්මාන්තය ආශ්‍රිත පුහුණු පාඨමාලා සඳහා කිසිදු ආබාධිත පුද්ගලයෙක් බඳවා ගෙන නොමැති බව ය.

ආබාධිත පුද්ගලයින් සඳහා රැකියා අවස්ථා ලබා නොදීමට හේතුවක් ලෙස සේවායෝජකයන් ප්‍රකාශ කළේ ආබාධිත අයදුම්කරුවන් සතු අත්දැකීම් ප්‍රමාණවත් නොවන බව ද එසේ ආබාධ ඇති පුද්ගලයින් පුහුණු කිරීම හා ඔවුන්ට සහාය ලබාදීම සඳහා ප්‍රමාණවත් ධාරිතාවයක් තමා සතුව නොමැති බවය. සමීක්ෂණයට භාජනය කෙරුණු අයගෙන් හතරෙන් එකටත් වැඩි පිරිසක් පැවසුවේ ආබාධිත අපේක්ෂකයින්ට, අවශ්‍ය අත්දැකීම් පැවතියේ නම් සිය සේවක මණ්ඩලය සඳහා ඔවුන් බඳවා ගැනීමට කටයුතු කරන බවය.

ආබාධිත පුද්ගලයන් අන්තර් ග්‍රහණය කර ගැනීමේ අරමුණ ජයගැනීම

“අන්තර්කරණීය වර්ධනයක් උදෙසා කුසලතා” වැඩසටහන මඟින් අබාධිත පුද්ගලයන්ට අත්‍යවශ්‍ය කුසලතා සහ අත්දැකීම් ලබා ගැනීම සඳහා සහය වේ. අබාධිත පුද්ගලයන් විසින් මුහුණ දෙනු ලබන බාධක හඳුනාගැනීමට මෙම වැඩසටහන පුහුණු සපයන්නන් හට උපකාරී වන අතර, පුහුණු ක්‍රියාකාරකම් සඳහා ආබාධිත පුද්ගලයන් අන්තර් ග්‍රහණය කර ගැනීමට පහසුකම් සපයනු ලැබේ.

මෙහි කුසලතා සංවර්ධන අරමුදලෙහි කොටසක් ලෙස ක්‍රියාත්මක වන ක්‍රියාකාරකම් හරහා රැකියා අවස්ථා ළඟා කර ගැනීමට ආබාධිත පුද්ගලයින්ට උපකාරී වන නව ප්‍රවේශයන් අත්හදා බැලීම මෙම වැඩසටහන මඟින් සිදු කෙරේ.

අප හා එක් වන්න

සාර්ථක වෘත්තීය අධ්‍යාපනය හා පුහුණු සැපයීමේ අත්දැකීම් ඇති, ආබාධිත පුද්ගලයින් සඳහා වන සංවිධාන වලට කුසලතා සංවර්ධන අරමුදලට අයදුම් කරන ලෙස ඉල්ලා  සිටී. අම්පාර, මඩකලපුව, පොලොන්නරුව හා ත්‍රිකුණාමලය ප්‍රදේශයන්හි වෙසෙන, සංචාරක ක්ෂේත්‍රයේ රැකියාවන් සඳහා උනන්දුවක් දක්වන ආබාධිත පුද්ගලයන්ට enquiries@inclusivegrowth.com.lk හරහා අප සමඟ සම්බන්ධ විය හැක.